Lina Eklund

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
lina.eklund@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Lina Eklund är docent och universitetslektor i människa-Ddtor interaktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet, och avdelningsföreståndare för enheten för människa-dator interaktion.

Biografi

Som forskare ligger mitt fokus på att förstå mänskligt agerande och interaktion i och med digital teknik. Jag doktorerade i sociologi från Stockholms universitet 2013. Min doktorsavhandling var en djupgående studie av socialt engagemang, relationer och design inom digitala spel, undersökt genom flera fallstudier med mixed-methods

Efter min doktorsexamen tillbringade jag ett år som postdoktor vid Sociologiska institutionen i Stockholm, vilket inkluderade ett stipendiefinansierat utbyte med Mia Consalvo vid Concordia University, Montreal, Kanada i hennes interdisciplinära spelstudielabb.

2014, sommaren, fram till slutet av 2015, blev jag inbjuden till och tillbringade 1,5 år vid Institutionen för sociologi vid UC Berkeley, Kalifornien, USA.

2017 sökte jag tjänst som biträdande lektor i människa-datorinteraktion vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet.

2022 blev jag antagen som universitetslektor vid institutionen för informatik och medier vid Uppsala universitet.

Forskning

Lina Eklunds arbete fokuserar på teknik i livets intima och privata sfär och relationen mellan teknologisk struktur och användaragens.

För närvarande leder Eklund forskningsprojekten:

- Intim AI: Kunskap från maskinen

- Att kontrollera det okontrollerbara: Effekten av appar för reproduktiv hälsa på upplevelser av graviditet, vårdpersonals arbete och datastyrning.

- Eklund är ansvarig forskare för medieanvändningspaketet i det tvärvetenskapliga projektet UPIC: Ungas psykiska hälsa i fokus. https://www.uu.se/forskning/upic

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Lina Eklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin