Ylva Ekström

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 10 34
E-post:
Ylva.Ekstrom@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ylva Ekström, FD, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för informatik och media, samt engagerad som pedagogisk utvecklare vid enheten för universitetspedagogik.

Jag är för närvarande involverad som forskare i TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum: https://www.im.uu.se/forskning/projekt/trophy/ och i CRUSH Covid: https://uu.se/forskning/projekt/crush-covid/

Biografi

Jag disputerade 2010 på avhandlingen "We are like Chameleons": Changing Mediascapes, Cultural Identities and City Sisters in Dar es Salaam. Jag har arbetat flera år med utbildning och forskning inom området Communication for Development med frågor om media, kommunikation och samhällelig förändring och har gjort omfattande fältarbete i främst Östafrika. Mina forskningsintressen inkluderar medias roll i vardagsliv och för identitetskonstruktion; genus och representation; nya medier, kultur och samhälleliga förändringsprocesser, och jag är metodologiskt främst engagerad i etnografisk forskning.

Jag är för närvarande involverad som forskare i det Vinnova-finansierade projektet TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum: https://www.im.uu.se/forskning/projekt/trophy/ och i samverkansprojektet mellan Uppsala universitet och Region Uppsala CRUSH Covid: https://uu.se/forskning/projekt/crush-covid/

Forskning

CRUSH Covid: (Tidsperiod: 2020-09-15--xx)

CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län. För mer information, besök projektets hemsida: https://uu.se/forskning/projekt/crush-covid/

TROPHY: Att leda digital transformation av fysiska rum (Tidsperiod: 2018-11-15--2021-02-28)

Forskningsprojektet syftar till att utveckla kunskap och verktyg för att underlätta kommunikation (mellan medarbetare, kunder, klienter, besökare och samarbetspartners) i gränslandet mellan det digitala och det fysiska rummet. Målet är att identifiera, och därefter skapa en förståelse för, de faktorer som bidrar till framgångsrik interaktion och kommunikation i detta gränsland. Sådan kunskap bidrar till forskningen på området samtidigt som den kan ge normativ vägledning för chefer i deras ansträngningar för att effektivt leda en organisation mot framgångsrika interaktioner såväl internt som externt. För mer information: https://www.im.uu.se/forskning/projekt/trophy/

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Ylva Ekström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin