Pär Ågerfalk

Professor i data och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning 07 vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 10 64
Mobiltelefon:
070-425 02 96
E-post:
par.agerfalk@im.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Nyckelord

  • digital practices
  • free and open source software
  • information systems
  • open innovation
  • pragmatism
  • software engineering

Biografi

Pär J. Ågerfalk är professor och innehavare av lärostolen i data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning (även kallat informationssystem) vid Uppsala universitet. Han tog sin doktorsexamen i informationssystemutveckling från Linköpings universitet och har innehaft tjänst vid Örebro universitet, University of Limerick, Jönköping International Business School och Lero – The Irish Software Research Center. Professor Ågerfalk är Fellow och Distinguished Member Cum Laude av Association for Information Systems (AIS). Internationellt erkänd för sina arbeten om öppen källkod och distribuerad agil utveckling omfattar hans forskning olika aspekter av orkestrering av digitala praktiker. Han fokuserar för närvarande på digital innovation, digitalt agentskap, hållbar utveckling, e-hälsa och hur pragmatism kan förbättra förståelsen för systemutveckling och konceptuell modellering. Hans arbeten återfinns i flera ledande tidskrifter och konferenser inom informationssystemområdet, inklusive MIS Quarterly, Journal of the AIS och ICIS. Han har varit chefredaktör för European Journal of Information Systems, redaktör för Scandinavian Journal of Information Systems, föreståndare för den nationella forskarskolan i Management och IT samt ordförande för AIS Special Interest Group on Pragmatist IS Research (SIGPrag).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Pär Ågerfalk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin