Beatrice Tylstedt

Doktorand vid Institutionen för informatik och media

E-post:
beatrice.tylstedt@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Beatrice Tylstedt är doktorand inom Människa-Datorinteraktion och forskarskolan Management and Information Technology (MIT). Tylstedt har en bakgrund inom sociologi och är intresserad av kritisk teori, diskurs och feministiska perspektiv. I sitt doktorandprojekt studerar Tylstedt FemTech-industrin och appar för reproduktiv hälsa.

Nyckelord

  • femtech
  • human-computer interaction
  • reproductive health apps

Forskning

Tylstedts forskning är en del av projektet ”Att kontrollera det okontrollerbara: Reproduktiva hälso-appars påverkan på erfarenheter av graviditet, barnmorskors arbete och dataintegritet” som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet studerar hur reproduktiv hälsa hanteras digitalt och hur det påverkar individuella erfarenheter och sociala förståelser av reproduktion, fertilitet, sexualitet och kroppen.

I sin egen forskning använder sig Tylstedt av ett kritiskt feministiskt perspektiv och fokuserar på maktdimensioner. Tylstedts forskning studerar innehållet i appar för reproduktiv hälsa och undersöker hur kunskap, sociala värderingar och normer produceras, reproduceras och utmanas i apparna. Tylstedts forskning studerar även den större FemTech industrin som apparna är en del av, och sammanlänkar forskning om industrin med forskning om app-användarnas upplevelser.

Beatrice Tylstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin