Tina Kekkonen

Studievägledare vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 10 70
E-post:
tina.kekkonen@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FK

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin