Maria Normark

Universitetslektor i Människa-datorinteraktion vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 48 51
Mobiltelefon:
070-229 03 13
E-post:
maria.normark@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Maria Normark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin