Yunona Lototska

Stipendiat vid Institutionen för informatik och media

E-post:
yunona.lototska@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Yunona Lototska

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin