Kirill Filimonov

Universitetsadjunkt vid Institutionen för informatik och media

E-post:
kirill.filimonov@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-9052-4849

Kort presentation

Kirill Filimonov är en postdoktorsforskare som genomför ett projekt om journalistikens roll i konflikttransformation, där han analyserar ryska medier i landsflykt och deras roll i kriget i Ukraina. Projektet finansieras av Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund och involverar Karlsuniversitetet i Prag samt EHESS i Paris. Dessutom är han forskare inom Horizon-projektet MeDeMap vid Karlsuniversitetet. Han disputerade vid Uppsala universitet år 2021.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Kirill Filimonov

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin