Tomas Eklund

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

Telefon:
018-471 28 76
E-post:
tomas.eklund@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0001-7194-3434

Kort presentation

Universitetslektor i ämnet informationssystem vid Institutionen för Informatik och Media. Mina forskningsintressen ligger allmänt inom området affärsintelligens och analytik, mera specifikt kring användningen av data- och textutvinning för finansiell konkurrentuppföljning, kundsegmentering och kundportfolioanalys, samt analys av kundfeedback.

Tomas Eklund

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin