Karin Johansson

Doktorand vid Institutionen för informatik och media

E-post:
karin.b.johansson@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsintresse fokuserar kring hur man designar för social interaktion, och hur man designar för sociala upplevelser relaterade till hållbarhet, lekfullt lärande och interaktivt berättande, genom att kombinera fysiska och digitala lösningar. Jag har en bakgrund som designer, egenföretagare och projektledare och min forskning är praktikernära, ofta genom en research-through-design-ansats, där jag ingår i designteam som utvecklar och samtidigt studerar designprocesser och designlösningar.

Karin Johansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin