Kristin Karlsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för informatik och media

E-post:
kristin.karlsson@im.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Kristin has over 20 years of work experience in journalism and strategic communication.
She is back in freelancing after having been Press Manager at KRAV and Communications Manager at CONCORD Sweden.

As a journalist she worked for local and national media, for ex. Dagens Nyheter.

Kristin lived 5 years in Liverpool covering news + teaching online journalism at Liverpool John Moores’ University.

Kristin has a MA in politics and mass media from the University of Liverpool.

Kristin Karlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin