15.1 Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fax:
018-471 65 01
E-post:
ibf@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ibf.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor forskar­nivå:
Administrativ samordnare:
Ekonomi­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin