Eva Sandstedt

Professor emer. i sociologi vid Sociologiska institutionen; Emeriti

Mobiltelefon:
076-052 52 25
E-post:
Eva.Sandstedt@ibf.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Professor emer. i sociologi, särskilt bostads- och urbansociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Mobiltelefon:
076-052 52 25
E-post:
Eva.Sandstedt@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Eva Sandstedt har utforskat olika urban-sociologiska fenomen i det moderna samhället. Studiet av ensamboende och ensamhet uppenbarade att "singeln" och inte familjen dominerar boendet i landets hushåll; Finns alternativa boendeformer eller måste alla leva i par, familj eller ensam? Efter 2015 växte den internationella kollektivhusrörelsen. Gemenskap är dess ledord. Ett eko från 1940-talets grannskapsplanering numera obsolet - men vars idé lever kvar i dagens iöfte om "det hållbara byggandet".

Nyckelord

 • 1940-talets grannskapsplanering
 • bostadsbyggande
 • ensamboende
 • ensamhet
 • förortskritik
 • hushållsstuktur
 • hållbara städer
 • j. habermas
 • kollektivhus
 • lokala risker
 • megarisk
 • risksamhälle
 • senmodernitet
 • sick building syndrome
 • sjuka hus
 • social hållbarhet
 • stadsplanering
 • ulrich beck
 • välfärdsstat
 • västra hamnen
 • äldres boende

Biografi

Den högre utbildningen har Eva Sandstedt bedrivit vid Uppsala universitets sociologiska institution och där fullgjorde hon sin filosofie doktorsexamen och utnämndes till docent samt senare till professor i sociologi med särskild inriktning mot bostads- och urbanforskning anknuten till IBF, Uppsala universitet:

 • B.A. 1969
 • Ph.D., Uppsala University 1981
 • Associate Professor (docent), Uppsala University 1991
 • Professor of Sociology, Uppsala University 2006

Den akademiska verksamheten har förutom undervisning inneburit forskning, initiering och ledning av forskningsprojekt samt handledning och bedömning av andras forskningsarbeten inom ämnesområdet. Härtill kommer intern administration och kontakter med omgivande samhälle. Flera forskningsprojekt har genomförts i olika lagarbeten där initiativtagarna varierat och forskningsanslag tillkommit. Kontakter med andra lärosäten och institutioner har dessutom bidragit till intressanta längre utbyten inte bara med sociologer utan också med hus-arkitekter, landskapsarktekter, välfärdsanalytiker, miljömedicinare.

Forskning

Forskning

Forskningen behandlar olika aspekter av boende och vardagsliv i efterkrigstidens Sverige. Förändringar i stadens struktur och de boendes levnadssätt har empririskt undersökts med kvantitativa och kvalitativa metoder och belysts med hjälp av internationella teorier inom sociologin. Organiserande principer och begrepp som återkommer i arbetet i sin helhet är motsatsparen privat/offentligt, risk/hållbarhet samt tillhörighet/isolering, ensamhet/gemenskap. Dominerande teoretiker var Jürgen Habermas och Ulrich Beck..

Eva Sandstedts publikationer är främst inriktade på följande teman:

a) Familj och grannskapsidé i stadsplanering samtidigt med en ökning av ensam)boendet i det moderna samhället

.b) Miljöfrågans intåg i sociologin och krav på nya omvärlds-perspektiv i och med globala risker.. Uppkomna inomhusproblem och diffusa risker ger upphov till visioner om ett hållbart bostadsbyggande. Sjuka hus ska ersättas av sunda hus i en genomgripande ekologiskt anpassad miljö med sociala förtecken

c) Känslan för det allmänna och gemensamma i motsats till det privata och individuella. Boendeformer för äldre och unga samt kollektivhusets idé och realitet.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Eva Sandstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin