Irene Molina

Professor i kulturgeografi, IBF vid Kulturgeografiska institutionen

Telefon:
018-471 65 17
Mobiltelefon:
070-405 74 83
E-post:
Irene.Molina@kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Mobiltelefon:
070-405 74 83
E-post:
irene.molina@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Irene Molina forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseomnråden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.


Biografi

. Professor in Human Geography - settlement and built environment, title from Uppsala University, December 2011.

· Licenciate of Philosophy, 1986, Department of Geography, Catholic University of Chile, Santiago, (Pontificia Universidad Católica de Chile) with the thesis: El Programa de Erradicación de Campamentos en la Región Metropolitana de Santiago (1979-1984): Implicancias Socioeconómicas y Espaciales.

· Doctor degree in Human Geography at the Department of Social & Economic Geography, Uppsala University, 1997, with the doctoral dissertation: Stadens rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet. (Racialization of the City. Ethnic Residential Segregation in the Swedish Folkhem). Geografiska regionstudier Nr 32, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

· Associate professor in Human Geography title from Uppsala University, September 2002.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Dataset

Irene Molina

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin