John Östh

Forskare docent vid Kulturgeografiska institutionen

Mobiltelefon:
070-167 91 05
E-post:
John.Osth@kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Gästprofessor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Mobiltelefon:
070-167 91 05
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent

Biografi

Professor i Kulturgeografi

Tidigare vid UU, numera enbart som UU-forskare knuten till forskningsprojektet INCULTUM

John Östh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin