Matz Dahlberg

Professor i nationalekonomi, ssk bostads- och urbanekonomi 08 vid Nationalekonomiska institutionen; Anknutna forskare och lärare

E-post:
Matz.Dahlberg@nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Professor i nationalekonomi, särskilt bostads- och urbanekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 65 38
E-post:
matz.dahlberg@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
75309 UPPSALA
Postadress:
Box 514
75120 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

I am a quantitatively oriented researcher and my research focus on questions related to housing and neighborhood dynamics, causes and consequences of immigration, and the importance of politicians’ geographic location for political decision making.

Biografi

Google Scholar page: https://scholar.google.com/citations?user=L9JDsUoAAAAJ&hl=sv

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Matz Dahlberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin