Anders Lindbom

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen; Forskare och lärare

E-post:
anders.lindbom@statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Sitter hos IBF

Professor i statskunskap, ssk bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 65 30
E-post:
anders.lindbom@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Statsvetare och välfärdsforskare med särskilt intresse för beslutsprocesser och reformer. Har publicerat forskning om varierande delar av välfärdsstaten: t.ex. skolan, pensionerna, sjukvården och bostadspolitiken. På svenska finns bl.a. läroboken Systemskifte? (2011, Studentlitteratur).

Projektet ”Den svenska välfärdsstatens legitimitet”

Vilka är medborgarnas perceptioner av välfärdsstaten? Vad förklarar svenskarnas stöd för välfärdsstaten?
Läs mer om Den svenska välfärdsstatens legitimitet

Biografi

Publikationslista (PDF)

(Fotograf profilbild: Allan Seppa)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Anders Lindbom

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin