Francesca Ru

Doktorand vid Sociologiska institutionen; Doktorander

E-post:
francesca.ru@soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Francesca Ru

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin