Lena Lubenow

Ekonomisamordnare vid Intendenturorganisationen; Gamla torget

Mobiltelefon:
070-167 90 14
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 Uppsala

Administrativ samordnare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 65 11
Mobiltelefon:
070-167 90 14
E-post:
lena.lubenow@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Lena Lubenow

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin