Timothy Blackwell

Kort presentation

Jag forskar om bostads- och finansieringssystemens utveckling i Europa och OECD ur både historiskt och nutida perspektiv, utifrån ett ekonomiskpolitiskt ramverk. Mina forskningsintressen omfattar svensk och jämförande bostadspolitik, bostadsfinansiering, byggkostnader, markkostnader och markfördelning, huspriser, samt organiserade intressegruppers roll i bostadspolitiken och bostadsförsörjningen. Jag är för närvarande baserad vid IBF som forskare.

Biografi

Jag började mina doktorandstudier vid University of Sussex (UK) 2014 och har varit knuten till IBF sedan 2015. Min avhandling studerar den långsiktiga finansiella dynamiken i Sverige, med syfte att förstå hur förändringar i bostadsfinansieringens uppbyggnad och andra institutionella faktorer påverkar upplåtelseformer, bostadsbyggande och hushållens skuldsättning.

Ph.D. in International Relations. Centre for Global Political Economy. School of Global Studies. University of Sussex (2013-2017)

Visiting Researcher. Insitutet for Bostads- och Urban Forskning. Uppsala Universitet (2015-2016)

MSc Social Research Methods. University of Sussex (2013-2014). DISTINCTION

MA Political Economy. University of Sussex (2011-2012). DISTINCTION

Associate Fellow of The Higher Education Academy

Forskning

Läs mer om Tims forskningsprojekt: Tillsammans för hållbara alternativ i en tid av kris

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Timothy Blackwell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin