Yaroslav Yakymovych

Kort presentation

Nyckelord

  • labour economics
  • technological change
Yaroslav Yakymovych

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin