Kristina Boréus

Professor i statskunskap, ssk bostads- och urbanpolitik vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 65 93
E-post:
kristina.boreus@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsfokus är klimatrelaterad stadsomställning. Hur kan gräsrotsrörelser bidra till omställningen mot sätt att leva som bromsar den globala uppvärmningen? Vidare studerar jag radikalhögerpartier i Europa och deras klimatförnekelse och invandringsfientlighet. Ytterligare ett forskningsspår är ojämlikhet på svenska arbetsplatser. Metodmässigt har jag använt och skrivit om olika typer av text- och diskursanalys. I vissa projekt har jag arbetat med intervjuer och med mixed methods.

Nyckelord

  • climate denial
  • discrimination
  • inequality
  • radical right parties
  • textual analysis
  • urban transition

Forskning

I det nu avslutade projektet Jämlika arbetsplatser studerade vi ojämlikhet mellan kvinnor och män och mellan människor från olika delar av världen på svenska arbetsplatser.

Forskningsprojektet Gräsrotsinitiativ för energiomställning - effekter, hinder och framgångsfaktorer undersöker möjligheter för gräsrotsrörelser att bidra till omställningen till sätt att leva som motverkar den globala uppvärmningen.

I det nystartade forskningsprojektet 'White skin, black fuel: Investigating the (anti-)climate politics of European right-wing populism' studerar vi europeiska radikalhögerpartier och deras klimatförnekelse och rasism.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Kristina Boréus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin