Ulrika Wahlberg

Kort presentation

Jag arbetar som kommunikatör och ansvarar bland annat för institutets webbplats www.ibf.uu.se, vårt nyhetsbrev och pressfrågor.Jag ansvarar även för vår återkommande samverkanskonferens Bostadsmötet.

Kontakta mig om du vill finna forskare som kan svara på frågor om t.ex. bostadspolitik, segregation, stadsomställning och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor.

Du är också välkommen att kontakta universitetets centrala presstelefon.
Tel: 070-167 92 96

Nyckelord

  • bostadsmötet
  • grafisk formgivning
  • kommunikation
  • kommunikatör
  • nyhetsbrev
  • pressfrågor
  • webbredaktör

Biografi

Informatör/kommunikatör med intresse för grafisk formgivning. Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Ulrika Wahlberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin