Camilla Scheinert

Koordinator för samverkan och forskningskommunikation vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Telefon:
018-471 51 70
E-post:
camilla.scheinert@ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar med att skapa olika mötesplatser inom universitetet och mellan akademin och andra samhällsaktörer. Jag arbetar även med forskningskommunikation där ett nytt medielandskap ställer än högre krav på universitet och högskolor att nå ut med forskningsresultat på ett sakligt och lättillgängligt sätt. Vid frågor från media är jag även IBF:s presskontakt.

#samverkan #forskningskommunikation #presskontakt

Camilla Scheinert

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin