Hannah Lundgren

Kort presentation

Doktorand i statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning. Bakgrund i statsvetenskap, utvecklingsstudier och genusvetenskap. Mitt avhandlingsarbete handlar om hur klimatrelaterade förståelser och praktiker relaterar till bredare frågor om makt och ojämlikhet.

Nyckelord

  • climate change
  • power
  • social inequality
Hannah Lundgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin