Hannu Ruonavaara

Gästprofessor i sociologi, ssk bostads- och urbanteori vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
hanruona@utu.fi
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är gästprofessor i sociologi, särskilt bostads- och socialteori, vid Institutet för bostads- och urbanforskning i Uppsala universitet. I mina aktuella forskningsintressen ingår bostadssegregation, grannskapsrelationer och bostadspolitikens förändring. Jag är särskilt intresserad av bostadsforskningens begreppsliga, teoretiska och metodologiska aspekt. Jag är också den nuvarande huvudredaktören för tidskriften Housing, Theory and Society.

Nyckelord

  • boendesegregation
  • bostadspolitik
  • grannskapsrelationer
  • socialteori
Hannu Ruonavaara

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin