15.14 Institutionen för socialt arbete

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Institutionen för socialt arbete finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala: Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland: Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

I övrigt ber vi er att i första hand kontakta oss via våra funktionsmejladresser och epostadresser:

Prefekt

cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se

Bitr.prefekt

kristina.engwall@uu.se

Administrativ chef:

admchef-soc@uu.se

Ekonomi:

ekonomi-soc@uu.se

HR:

hr-soc@uu.se

Studierektor forskarutbildning socialt arbete:

studierektor-fu-socialtarbete-soc@uu.se

Studierektor grundutbildning socialt arbete:

studierektor-gu-socialtarbete-soc@uu.se

VFU:

vfu-soc@uu.se

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Webbsida:
https://www2.uu.se/institution/socialt-arbete
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Administrativ chef:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin