Cecilia Wåhlstedt

Akademiska meriter:
FD, ekonomex.

Kort presentation

Biografi

Utbildning, tidigare anställningar och andra uppdrag (i urval)

Högskoleexamen

 • Fil doktor i psykologi 16 januari 2009, Uppsala universitet
  Avhandlingstitel: Specifying the Heterogeneity in Children with ADHD: Symptom Domains, Neuropsychological Processes, and Comorbidity
 • Psykologi A, B & C, 60 p, 2003, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi
 • Ekonomexamen (inriktning; ekonomisk planering och kontroll) 120 p, Lunds Universitet, 1984

Övriga utbildningar

 • 2014/2015: Basprogram för chefer (pågående)

 • 2011/2012: Ledarskapsprogram för kvinnor

 • 2010: Nyfiken på ledarskap inom akademin

Nuvarande anställning

Universitetslektor, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi 100% fr. oktober 2011. Uppdrag som studierektor 50 % t.o.m. 2014-06-30, samt fr. 1 juli 2014 uppdrag som prefekt med en omfattning av 75 %.

Tidigare anställningar

 • Vikarierande lektor, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi fr. november 2008, innefattande uppdrag som studierektor fr. januari 2010

 • Doktorand, Uppsala Universitet, Institutionen för psykologi fr. 2003 t.o.m. oktober 2008, innefattande 20% undervisning

 • UNC System AB, ekonomi- och personalansvarig, 1997-2003

 • JCW Konsult AB, företagskonsult, 1994-1996

 • Sälenstugan AB, VD, 1991-1993

 • Stöten Bokning AB, VD, 1989-1990

 • Stöten Fastighets AB, ekonomiansvarig 1984-1988

Forskning, undervisning och tredje uppgiften

Forskning

Allmänt

Mitt intresseområde är den heterogenitet som är vanligt förekommande hos barn och ungdomar med ADHD symtom.

Denna heterogenitet tar sig framförallt i utryck inom tre olika aspekter. Den första aspekten är de två ADHD symtomdomänerna, hyperaktivitet/impulsivitet och ouppmärksamhet. Den andra aspekten är neuropsykologiska brister såsom exekutiva funktioner, reaktionstidsvariabilitet och motivationsfunktioner. Den tredje aspekten är samtidiga beteende problem som ofta uppstår tillsammans med ADHD symtom t.ex. trots, internaliserande problem och inlärningssvårigheter.

Förutom detta är jag även intresserad av Asperger syndrom, egenskaper som kännetecknas av empatibrist och känslokyla, bristande emotionsreglering, långsamt kognitivt tempo samt relationen mellan barn och föräldrar

Större forskningsbidrag

 • Projekttitel: Heterogenitet hos barn med ADHD I ett utvecklingsperspektiv
  Bidragsgivare: Jerringfonden
  År: 2012
 • Projekttitel: Heterogenitet hos barn med ADHD I ett utvecklingsperspektiv: symtomdomäner, neuropsykologiska brister och beteendeproblem
  Bidragsgivare: FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap)
  År: 2009-december 2014
 • Projekttitel: Heterogenitet hos barn med ADHD I ett utvecklingsperspektiv
  Bidragsgivare: Jerringfonden
  År: 2009

Undervisning

Tidigare undervisning 2003-2014

Min undervisning har bestått av laborationshandledning, seminarium, föreläsningar samt handledning av examensuppsatser för studenter på psykolog- och masterprogrammet. Förutom detta har jag haft kursansvar för nedanstående kurser:

Psykologprogrammet och Fristående Kurs

 • Personlighetspsykologi I

 • Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin

 • Utvecklingspsykologi II

 • Organisationspsykologi I

 • Organisationspsykologi II

Personalvetarprogrammet

 • Personlighetspsykologi

Beteendevetenskapligt kandidatprogram

 • Psykologisk utredningsmetod

Masterprogrammet

 • Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion

Undervisning vt 2015

Handledning examensuppsatser psykologprogrammet

Handledning examensuppsats masterprogrammet

Handledning av doktorander

 • Huvudhandledare för doktorand: Erik Truedsson – start 2010-09-01
 • Biträdande handledare för doktorand: Matilda Frick – start 2013-09-01

Tredje uppgiften

Jag har presenterat min forskning populärvetenskapligt vid flera tillfällen vid olika konferenser, t.ex SFFL, spåkklasskonferens, skolportalen samt även för olika skolor. Målgruppen har framförallt varit lärare, specialpedagoger, logopeder, socialarbetare och poliser. Jag har ett pågående forskningssamarbete med Orsa kommun och Borlänge kommun avseende elevhälsa där jag kontinuerligt presenterar min forskning för förskole- och skolpersonal och psykologer. En av föreläsningarna har även spelats in av UR i samband med konferensen "Polisforskning pågår".

Publikationer under bearbetning och revision

 • Truedsson, E., Bohlin, G., & Wåhlstedt, C. (2014). The Specificity and Independent Contribution of Inhibition, Working Memory and Reaction Time Variability in Relation to Symptoms of ADHD and ASD: Under revision for publication.
 • Wåhlstedt, C., Truedsson, E. (2015). Symptoms of ADHD and ASD: Independent and Interactive relations to Neuropsychological impairments and Concurrent Behavioral Problems. Under preparation for publication.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Cecilia Wåhlstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin