Daniel Nilsson Ranta

Forskning

Mitt forskningsintresse kretsar kring det sociala arbetets historia, framförallt i relationen mellan centrum och periferi, mellan statsmakt och landsbygd, och då i frågor som rör vård, understöd och utbildning under tidigt 1900-tal.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin