Stina Fernqvist

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för socialt arbete; Lärare och forskare

Mobiltelefon:
072-999 96 58
E-post:
stina.fernqvist@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Mina forskningsintressen rör sig primärt kring välfärdsstatens hantering av ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer, och hur närliggande problematiker som exempelvis funktionsnedsättning och våldsutsatthet kan komma att påverka dessa processer. Jag är sedan 2022 lektor på Institutionen för socialt arbete och är även studierektor för forskarutbildningen.

Biografi

Jag disputerade i sociologi 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte var att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Jag har sedan dess arbetat med flera projekt som rör familjers interaktioner med välfärdsstaten, ofta med utgångspunkt i ekonomisk utsatthet i någon form. 2014 tilldelades jag post-docbidrag från Forte för att utforska hur föräldraansvar definieras och hanteras i ärenden som aktualiserar vräkningsrisk. Jag har efter det i flera projekt utforskat hur möjligt våld i nära relation kommuniceras i myndighetsinteraktioner rörande underhåll till separerade föräldar och kommer 2024-2026 att tillsammans med docent Marie Flinkfeldt (UU) arbeta vidare på detta område i ett projekt med finansiering av Forte (2023-00645).

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Stina Fernqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin