Nils Öberg

Administratör vid Sociologiska institutionen; Administrativ personal

Telefon:
018-471 30 57
Mobiltelefon:
072-999 96 62
E-post:
nils.oberg@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Nils Öberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin