15.2 Ekonomisk-historiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Telefon:
018-471 12 22
E-post:
info@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.ekhist.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Skydds­ombud:
Forskningsledare:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:
Webmaster:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin