Jenny Björkegård

Kursadministratör vid Ekonomisk-historiska institutionen

Telefon:
018-471 12 22
E-post:
jenny.bjorkegard@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Kursadministratör för grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning
Funktionshindersamordnare på institutionen
Webbplatsansvarig

Nyckelord

  • diva
  • funktionsnedsättning
  • infoglue
  • ladok
  • selma
  • timeedit
  • wpa
Jenny Björkegård

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin