Ann-Britt Hellmark

Redaktör vid Ekonomisk-historiska institutionen

Mobiltelefon:
070-233 09 48
E-post:
Ann-Britt.Hellmark@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin