15.4 Företagsekonomiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Telefon:
018-471 19 76
Fax:
018-471 68 10
E-post:
info@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Webbsida:
http://www.fek.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Ekonomi­administration:
Katalog­ansvarig:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin