Stefan Arora-Jonsson

Professor i företagsekonomi, särskilt organisation vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
018-471 39 59
E-post:
stefan.jonsson@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
ED, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Stefan Arora-Jonsson (publicerar som Stefan Jonsson) arbetar inom fältet organisation med frågor som rör samhällets organisering. Exempel på frågeställningar som undersöks är konkurrensens organisation, vilken effekt konkurrens har på organiseringen av skolor, politiska partiers identitets- baserade konkurrens, samt hur skandaler kan smitta mellan organisationer.

Se även intervju: https://www.youtube.com/watch?v=m2uG5_whsEA

Nyckelord

  • konkurrens
  • offentlig sektor
  • organisation
  • skolan

Biografi

Stefan Jonson disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm, 2003, och tjänstgjorde under perioden 2007- 2010 som vetenskapsattaché vid svenska ambassaden i New Delhi, Indien. Sedan 2011 är Stefan professor vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Stefan var ledamot i Sveriges Unga Akademi under perioden 2012-2017 (http://www.sverigesungaakademi.se/236.html)

En fullständig publikationslista finns på http://scholar.google.se/citations?user=Qigi9OYAAAAJ&hl=sv

Forskning

Stefan Jonsson forskar kring frågor om konkurrens och organisation. Tidigare forskning har berört informella normers roll i formeringen av konkurrens på finansiella marknader samt hur dåligt rykte kan smitta av sig på oskyldiga organisationer. För närvarande inriktas forskningen på konkurrensens effekter på organisationer, speciellt inom det svenska skolsystemet.

Media

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Stefan Arora-Jonsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin