Emelie Schmidt Wikborg

Kursadministratör vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Emelie Schmidt Wikborg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin