Andreas Tillberg

Kurssamordnare vid Företagsekonomiska institutionen; Administrativ personal

E-post:
andreas.tillberg@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Andreas Tillberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin