Chelsey Jo Huisman

Associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
chelsey.jo.huisman@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
Chelsey Jo Huisman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin