Veronika Gustafsson

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

Telefon:
018-471 13 87
E-post:
veronika.gustafsson@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin