Nils Brunsson

Professor emeritus i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
076-128 03 00
E-post:
nils.brunsson@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsprojekt:

Organizing markets

Partial organization

The construction of competition

Meta-organizations

Biografi

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och anknuten till Score och Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Brunsson har tidigare forskat om bl a beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering, meta-organisationer och om hur marknader organiseras. Han har publicerat ett stort antal artiklar och enskilt eller tillsammans med andra givit ut trettio böcker på organisationsområdet, däribland The Irrational Organization (1985), The Organization of Hypocrisy (1989), The Reforming Organization (1993), A World of Standards (2000), Mechanisms of Hope (2006), The Consequences of Decision-Making (2007), Meta-organizations (2008), Reform as Routine (2009), Decisions (2017), Organizing and Reorganizing Markets (2018) och Organization outside Organizations (2019). Brunsson har mottagit flera utmärkelser för sin forskning och undervisning. Han är hedersmedlem i European Group for Organization Studies. För närvarande forskar han om organisation utanför organisationer, om konkurrens och om ackreditering.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Nils Brunsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin