Ingemund Hägg

Professor emeritus i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen

Mobiltelefon:
073-028 90 41
E-post:
Ingemund.Hagg@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
EL, docent

Biografi

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Academic training

  • Master of Science in Industrial Administration, Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pa., USA
  • Ekonomie licentiat (=Ph.D.) in Business studies , Stockholm School of Economics, Stocholm, Sweden,
  • Docent at Uppsala University

International experience

  • Studies in Pittsburgh and Berkeley
  • Visting scholar at Stanford University
  • Professor of Management at the European Institute for Advanced Studies in Management (E.I.A.S.M), Brussels,
  • Shorter research periods in France, Germany, Great Britain

Present research interests

Corporate governance
Ownership control in industry, functions of corporate boards.
Hedlund, G., Hägg, I., Hörnell, E., Rydén, B., 1985, Institutioner som aktieägare (Institutional ownership in Swedish industry), Stockholm: SNS
Hägg, I., editor, 1987, Att äga stora företag - några ägares erfarenheter ( Ownership of large companies - owners´ experiences), Stockholm: SNS
Hägg, I., 1993, ”Staten som ägare -empiriska studier av ASSI, Celsius, Procordia och SSAB” (Public ownership of Swedish industrial companies), SNS Occasional Paper Nr 52, Stockholm, SNS
Hägg, I., 1996, God styrelsesed ( Code of company board conduct), Stockholm: SNS

Markets and hierarchies
Johnsson, T. & Hägg, I., 1987, ”Extapreneurs - Between Markets and Hierarchies”, Internatioal Studies of Managemeent and Organizations, Vol XVII, No. 1, pp. 64-74

Brunsson, N. & Hägg, I., editors, 2010, Marknadens makt (The power of the market), Stockholm: SNS 2nd edition

Forsgren, M., Hägg, I., Håkansson, H., Johanson, J., Mattsson, L-G., 1995, Firms in Networks - A New Perspective on Competitive Power, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Studie Oeconmiae Negotiorum

Methodology
Hägg, I. & Hedlund, G., 1979, ”Case Studies in Accounting Research”, Accounting Organizations and Society, Vol.4, No. 1/2, pp 135-143
Hägg, I. & Wiedersheim-Paul, Finn, 1994, Modeller som redskap - att hantera företagsekonomiska problem ( Models as tools), Malmö: Liber-Hermods

Research Projects

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Ingemund Hägg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin