Sanna Mossberg

Universitetsadjunkt (tjänstledig) vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
sanna.mossberg@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2018-09-01 -

Doktorand i civilrätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

Telefon:
018-471 26 04
E-post:
sanna.mossberg@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i civilrätt.

Avhandlingsprojektets preliminära titel är "Familjen och borgenärerna". Syftet är att undersöka samspelet mellan de familjerättsliga och förmögenhetsrättsliga regelverken, med särskilt fokus på borgenärsfrågor.

Undervisar i familjerätt och sakrätt på terminskurs 3.

Nyckelord

  • civilrätt
  • familjerätt
  • förmögenhetsrätt
  • insolvensrätt
  • obeståndsrätt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin