15.1 Sociologiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sociologiska institutionen finns i kvarteret Engelska parken. Studievägledning, ledning, anslagstavlor, postfack mm finns på plan 1 (1½ tr.) i hus 3.

Studievägledarna har telefontid måndag-torsdag 10-12. Besökstid efter överenskommelse.

Uppsala: Studenter som har frågor om kurser med studieort Uppsala, kontakta studerandeexpeditionen på e-post info@soc.uu.se

Gotland: Studenter som har frågor om kurser med studieort Visby, kontakta Studentservice Campus Gotland studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

I övrigt ber vi er att i första hand kontakta oss via våra funktionsmejladresser:

Prefekt Sociologiska institutionen:

prefekt-soc@uu.se

Bitr. prefekt Sociologiska institutionen:

bitrprefekt-soc@uu.se

Administrativ chef:

admchef-soc@uu.se

Ekonomi:

ekonomi-soc@uu.se

HR:

hr-soc@uu.se

Studierektor forskarutbildning sociologi:

studierektorsoc-fu@soc.uu.se

Studierektor grundutbildning sociologi:

studierektor-gu-sociologi-soc@uu.se

VFU:

vfu-soc@uu.se

Skyddsombud:

skyddsombud-soc@uu.se

E-post:
info@soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Webbsida:
http://www.soc.uu.se/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Bitr. prefekt:
Administrativ chef:
Skydds­ombud:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor avanc­erad nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin