Karolina Gyllenspetz

Kort presentation

Ekonom vid Sociologiska institutionen samt Institutionen för socialt arbete. Jag jobbar med uppgifter som löpande bokföring, inköp, upphandlingar, arvoden och ersättningar, budget, bokslut och ekonomihantering av forskningsprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin