Emma von Essen

Universitetslektor FD, docent vid Sociologiska institutionen; Lärare och forskare

E-post:
emma.von.essen@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, Docent
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0002-1421-4582

Nyckelord

  • computational social science
  • gender
  • inequality
  • labor economics
  • quantitative methods

Media

Egen hemsida

Min egna hemsida beskriver mer ingående min forskning och undervisning.

https://sites.google.com/site/emmavessen/home

Emma von Essen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin