11 Teologiska fakulteten

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Dekan: Professor Cecilia Wejryd, tel. 018-471 21 90

Prodekan: Universitetslektor Ulf Zackariasson, tel. 018-471 63 01

Utbildningsledare:

Stina Fallberg Sundmark, tel. 018-471 26 86

Evelina Thåqvist, tel. 018-471 22 37

Fakultetshandläggare: Karin Andersson Schiebe, tel. 018-471 61 22

Kansli: Se 3.11.1

E-post:
teolfak@teol.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Webbsida:
http://www.teolfak.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin