11.1 Teologiska institutionen

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Teologiska fakulteten

Uppsala universitets växel: 018-471 00 00

Prefekt: prefekt@teol.uu.se

Dekanus: dekanus@teol.uu.se

Telefon:
018-471 22 95
E-post:
student@teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/institution/teologiska/
Prefekt:
Stf. prefekt:
Administrativ chef:
Studierektor grund­nivå:
Studierektor forskar­nivå:
Studie­vägledare:
Kurs­administration:
Ekonomi­administration:
Personal­administration:
IT-ansvarig:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin