11.3 Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CFR)

Del av Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap; Teologiska fakulteten

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C, vån 3 hus 22
Postadress:
Box 511
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin