Tomas Poletti Lundström

ORCID:
0000-0002-9500-6274

Kort presentation

Jag är doktor i religionshistoria och forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). Min specialisering rör religion och politik med särskilt fokus på radikalnationalism, fascism och evangelikalism. Just nu arbetar jag med det treåriga projektet Frikyrkan och Förintelsen: Den svenska pingströrelsens förhållande till antisemitism 1930-1974, finansierat av Vetenskapsrådet.

Nyckelord

 • antisemitism
 • corpus linguistics
 • critical religion theory
 • digital ethnography
 • digital history
 • digital humanities
 • ethnography
 • evangelicalism
 • fascism
 • islamophobia
 • nationalism
 • pentecostalism
 • racism

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Tomas Poletti Lundström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin